Cao thủ đánh bida bằng tâm thức

    Cao thủ đánh bida bằng tâm thức

    Chàng trai đầu trần đứng dưới đường, tưởng tượng bàn bida trước mặt rồi liên tục tung những đường cơ trong tâm thức với các tư thế rất chuyên nghiệp.

    Video 09/09/2023