Tết, đuối thiệt, nhưng đừng nốc…tăng lực!

    Tết, đuối thiệt, nhưng đừng nốc…tăng lực!

    Tết, người người đều đuối vì các cuộc tiếp khách xã giao, làm “nghĩa vụ” với gia đình, bà con họ hàng; rồi miệt mài với các cuộc hẹn hò bạn bè, các chuyến du xuân. Nhiều người cứ đuối là nốc…tăng lực, nhưng xin can bạn!

    Đời Cười 24/01/2020