Hành tinh... chữa lành

    Hành tinh... chữa lành

    Người Saiyan đã đặt chân đến một hành tinh kỳ lạ, con người ở đây không muốn hơn thua nữa, họ chỉ muốn được chữa lành mà thôi!

    Truyện Tranh 26/02/2024