Một vụ cầm nhầm ngoạn mục

    Một vụ cầm nhầm ngoạn mục

    Thứ mà cậu thấy trong túi cói của quý bà, chính là ngoại tệ. Chúng tôi có kiểm đếm trước khi trả lại. Số ngoại tệ ấy đủ để mua hết thóc gạo và mua hết trâu bò của cả thôn này đấy!

    Đời Cười 08/09/2019