Phòng ung thư không khó

    Phòng ung thư không khó

    Ung thư ai cũng sợ, nhưng đa số chỉ sợ khi được bác sĩ thông báo đã bị, còn lại thì 'vô tư' theo kiểu 'trời kêu ai nấy dạ'.

    Sức Khỏe 30/01/2021