Hoa hậu bò rừng

    Hoa hậu bò rừng

    Thiệt ra hoa hậu là hoa hậu, bò là bò mà rừng là rừng. Nhưng đôi lúc biết đâu hoa hậu lại là rừng, rừng lại LÀ bò, còn bò lại là một thứ gì khác.

    Trạm Hoạt Hình 16/09/2019