Hậu trường khuyến mãi ngày Black Friday

    Hậu trường khuyến mãi ngày Black Friday

    Black Friday là dịp săn sale tốt nhất trong năm cho các tín đồ mua sắm. Tuy nhiên nhiều người hoa mắt trong vòng xoáy giảm giá mà không phân biệt được nhãn hàng nào sale thật, nhãn hàng nào giảm giá "lươn lẹo".

    Biếm Họa 25/11/2022