Tim Cook giới thiệu phiên bản tên đường Pro max

  Tim Cook giới thiệu phiên bản tên đường Pro max

  Có lẽ do biển tên đường như các thành phố khác trông quá đơn điệu nên gần đây Cần Thơ đã cho ra mắt mẫu biển tên đường mới với đầy đủ thông tin chiều dài, điểm đầu, điểm cuối, năm sinh - năm mất, chức vụ, công trạng của danh nhân. Ngoài ra biển tên còn có cả thông tin nghị quyết của HĐND thành phố về việc đặt tên đường...

  Trạm Hoạt Hình 06/11/2019
  Biển tên đường Cần Thơ ghi cả thông tin... nghị quyết

   Biển tên đường Cần Thơ ghi cả thông tin... nghị quyết

   Cần Thơ vừa cho gắn một số biển tên đường mới, mỗi tấm biển có các thông tin chiều dài, điểm đầu - điểm cuối; năm sinh - năm mất; chức vụ; công trạng... của danh nhân. Ngoài ra trên các tấm biển này còn có cả thông tin nghị quyết của HĐND thành phố về việc đặt tên đường... Dư luận cho rằng điều này làm biển tên quá rối rắm và không cần thiết.

   Biếm Họa 06/11/2019