Biếm Họa

Sao bình thường không giảm tải cho em?

Đăng lúc 08:30 | 20/03/2020

Lúc bình thường, không thấy nhiều giải pháp giảm tải cho các em, chỉ đến khi học sinh nghỉ học quá lâu vì Covid-19 ngành giáo dục mới quyết liệt tìm cách giảm tải...


Tin Mới Nhất
Tin mới Biếm Họa