JavaScript is off. Please enable to view full site.

Người Việt Nam đang thấp lùn thứ 4 thế giới, muốn cải thiện thứ hạng này chắc phải mất nhiều thế hệ nữa. Tuy nhiên có một phương pháp tăng chiều cao tức thì...