Biếm Họa

Nước đi nhập thành xuất thần của 'vua con'

Đăng lúc 09:05 | 07/08/2020

Ai đánh cờ vua chẳng thuộc nước nhập thành. Đây là một nước đi cơ bản nhằm phòng thủ vững chắc cho vua cha, từ đó mới mở ra những nước đi mới chậm mà chắc trong tương lai.

Xem thêm về
Thăng FlyThăng Fly

Tin Mới Nhất
Tin mới Biếm Họa