Cả họ làm quan, nâng cao tinh thần đoàn kết

    Cả họ làm quan, nâng cao tinh thần đoàn kết

    Lại rộ lên chuyện "cả họ làm quan" tại cùng một địa phương khiến dư luận bàn tán xôn xao. Nhưng mọi người không để ý rằng nếu cơ quan toàn "người nhà mình" thì tinh thần "đoàn kết" bảo vệ nhau sẽ cực cao, công việc sẽ trôi chảy hơn....

    Biếm Họa 24/07/2020