Biếm Họa

Hạ cánh an toàn ngày càng khó

Đăng lúc 14:20 | 06/07/2020

Từ ngày 1-7, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức đã có hiệu lực . Một trong những điểm đáng chú ý của luật này là quy định kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức đã nghỉ việc, nghỉ hưu.


Tin Mới Nhất
Tin mới Biếm Họa