JavaScript is off. Please enable to view full site.

Biếm Họa

Dây gì rút hoài không hết?

  • 18/11/2019 04:44

Đó là "dây kinh nghiệm", như Chủ tịch Quốc hội đã nêu thực tế “Nên sợi dây dài nhất là sợi dây kinh nghiệm, rút hoài không hết, ai cũng rút, năm nào cũng rút, kỳ họp nào cũng rút kinh nghiệm mà vẫn còn”

Tin liên quan
Bình luận
Tin Mới khác
Tin mới nhất