Pha bida lỗ rùa có 1-0-2

    Pha bida lỗ rùa có 1-0-2

    Chàng trai có một pha bida lỗ rùa khó tin, khi đánh bi cái chạy xung quanh bàn nhưng rồi vẫn đưa được bi mục tiêu xuống lỗ góc.

    Video 11/05/2023