Xoay tua!

    Xoay tua!

    Quán ăn chỉ phục vụ tối đa 50% công suất? Không sao, bởi sự sáng tạo của bợm nhậu là vô hạn...

    Biếm Họa 06/11/2021