Thầy dạy làm giàu cho quan tham giờ ra sao?

    Thầy dạy làm giàu cho quan tham giờ ra sao?

    Quan tham đang tính giải thích khối tài sản kếch xù nhờ tham gia khóa học của thầy dạy làm giàu, nhưng không ngờ ông thầy te tua quá... Biếm họa trên bìa 4 Tuổi Trẻ Cười phát hành sáng nay, 15-7-2024.

    Biếm Họa 15/07/2024