'Dì ghẻ' ngày nay

    'Dì ghẻ' ngày nay

    Tưởng chỉ tồn tại trong các câu chuyện cổ tích, song ngày nay vẫn còn xảy ra nhiều vụ "dì ghẻ", "bố ghẻ" hành hạ dã man con trẻ.

    Biếm Họa 28/12/2021