TUỔI TRẺ CƯỜI phát hành số ra ngày 15-2-2020

    TUỔI TRẺ CƯỜI phát hành số ra ngày 15-2-2020

    Chuyên đề NỤ CƯỜI THỜI CORONA. Với những tiểu phẩm KÝ HIỆU CORONA (Chính Vi), COI CHỪNG TRỞ THÀNH CORONA (Trương Ngọc), MỐI TÌNH MÙA DỊCH CORONA (Bích Ngân), LOÀI ĂN TẠP (Hoàng Dược Sư), ĐẠI DỊCH TRONG LÒNG NGƯỜI (Bình Chí Vui)....

    Biếm Họa 15/02/2020