Trận MMA siêu kinh dị!

    Trận MMA siêu kinh dị!

    Từ Hiểu Hôn đúng là máu lạnh. Lời cầu cứu của đối thủ không làm y nương tay. Lần này là chiêu gì? Ghê quá là "Hàng long thập bát chưởng" của Từ Hiểu Hôn đã ra chiêu.

    Trạm Hoạt Hình 17/07/2020