Bằng khen... hệ ông nội

    Bằng khen... hệ ông nội

    Thằng cháu "đít nhôm" buồn rầu vì kết thúc năm học không nhận được bằng khen. Nó đâu biết mấy cái đó ông nội phẩy tay một cái là có....

    Truyện Tranh 29/05/2021