Năm mới khởi sắc!

    Năm mới khởi sắc!

    Thời khắc năm mới đã điểm, chúng ta cùng cầu chúc Nhâm Dần khởi sắc, người người hạnh phúc, nhà nhà ấm no!

    Biếm Họa 31/01/2022