Video

Bái phục lão ông với IQ vô cực, cất tiền trong hộp sắt mini thách thức mọi trộm cướp

Video

Đăng lúc 22:05 05-07-2020

"Muốn cướp tiền tau thì mi cướp luôn thân tau đi...!" - lão ông 'said'.

CHUYÊN MỤC