Minigame: Nghe nhạc đoán tên bài hát và ca sĩ

    Minigame: Nghe nhạc đoán tên bài hát và ca sĩ

    Hai đội chơi thi đấu với nhau. Lần lượt từng thành viên của mỗi đội chơi sẽ lắng nghe một giai điệu, sau đó giành quyền trả lời. Ai trả lời đúng tên bài hát và ca sĩ thể hiện sẽ mang điểm về cho đội của mình. Đội nhiều điểm hơn sẽ là đội chiến thắng.

    Video 10/04/2020