Rau lườm thịt gắp

    Rau lườm thịt gắp

    Người ta thường nói "lườm rau gắp thịt", cơ mà câu nói đó cần phải sửa lại cho phù hợp với tình cảnh các bà nội trợ ngày nay...

    Biếm Họa 12/07/2022