Video

Ba chú voi hợp sức cứu voi con thoát dòng nước chảy xiết

Video

Đăng lúc 11:27 19-09-2020

Khi bầy voi băng qua dòng nước thì một chú voi con bị cuốn trôi, thấy vậy cả bầy voi liền đuổi theo dùng mọi cách để kéo voi con lên bờ.

CHUYÊN MỤC