Halloween kể về các thể loại ma… men!

    Halloween kể về các thể loại ma… men!

    Tương truyền vào tháng Halloween bọn ma từ phương Tây sẽ nhập cảnh vào nước ta. Tôi có một tin buồn và một tin vui báo cho quí vị. Tin buồn là những hồn ma này sẽ đi hù dọa những kẻ yếu bóng vía. Còn tin vui là chúng ta đã có ma men vừa đủ mạnh có thể chơi solo với bất cứ con ma phương Tây nào!

    Đời Cười 31/10/2019