Anh chồng mà đi ăn đêm

    Anh chồng mà đi ăn đêm

    Nửa đêm anh chồng đói bụng, ruột gan cồn cào không chịu nổi. Ấy thế mà cơn đói đã biến mất ngay khi chị vợ kể về những việc nội trợ nhỏ nhặt hàng ngày...

    Truyện Tranh 16/05/2021