Hoa hậu... xếp hàng

    Hoa hậu... xếp hàng

    Ngày càng có nhiều cuộc thi người đẹp được tổ chức ở nước ta. Có tuần xuất hiện hẳn 3 hoa hậu và 12 á hậu.

    Biếm Họa 16/09/2023