Kền kền thời @

    Kền kền thời @

    Kền kền ảo cũng giương cao danh nghĩa “vì môi trường trong sạch”. Nhưng suy cho cùng, mục đích cuối cùng của kền kền cũng dừng lại ở cái gọi là 'view'.

    SHOWBIZ MUÔN MÀU 10/11/2021