Zới Trẻ

Vua Còm 25/9: Kiểu người vỗ dưa hấu để nó... tỉnh mà dễ mua!

Phượng Lê

Đăng lúc 10:30 | 25/09/2021

Tài khoản Rube Bùi cho biết lý do: 'Vỗ cho nó tỉnh, rồi cầu khẩn cho nó linh nghiệm. Dưa ngon nha, dưa ngon nha'.


Phượng Lê

Tin Mới Nhất
Tin mới Zới Trẻ