Zới Trẻ

Vua Còm 16/1: Nói chuyện gì để 'ăn Tết văn minh'?

Bình Yên

Đăng lúc 09:35 | 16/01/2021

'Ăn Tết văn minh' là vấn đề muôn thuở truyền từ đời này sang đời khác, từ người nọ sang người kia.


"Ăn Tết văn minh" coi bộ khó lắm à nghen!
Coi như làm việc "tích đức" vậy.
Tại bác trai không nói "tắm nóng" hay "tắm lạnh" mà!
Tết nhất đến nơi rồi mà... người yêu hổng có.
Vấn đề này ai giải quyết được nên trao giải Nobel kinh tế ạ.
Chơi vậy thì ai chơi lại!!!


Bình Yên

Tin Mới Nhất
Tin mới Zới Trẻ