JavaScript is off. Please enable to view full site.

Zới Trẻ

Quá tam bốn bận đổi tên...

Luật doanh nghiệp đã nhiều lần được sửa đổi nay lại đem ra sửa tiếp.

Các chuyên gia cho rằng việc sửa đổi còn luẩn quẩn, không rõ mục tiêu thì cứ phải sửa hoài. Đơn cử, ban đầu quy định doanh nghiệp nhà nước có 100% vốn nhà nước, được sửa thành trên 50% theo Luật doanh nghiệp 2005, rồi lại sửa thành 100% theo Luật DN 2014. Nay theo Luật 2019 lại sửa thành trên 50%.

Quá tam bốn bận đổi tên.
Buồn cho cơm cháo chả nên nỗi gì.

Tin liên quan
Bình luận
Tin Mới khác
Tin mới nhất