JavaScript is off. Please enable to view full site.

Zới Trẻ

Những đứa chuyên...giờ dây thun

Trễ hẹn, nhây hẹn, bắt người khác chờ đợi mình như VIP là một trong những đặc tính của giờ dây thun


1. Mới đánh răng nhưng tụi nó xồn xồn lên hối hấp làm mình nghĩ nó tới nơi rồi mà chưa thấy mình.

2. Chưa dắt xe ra khỏi cửa nhưng câu cửa miệng là gần tới.

3. Chốt giờ hẹn, mọi người đông đủ tụi nó mới gọi điện thoại nói có đi tăng 2 tăng 3 mới ra kịp.

4. "Chờ tao 10 phút", "5 phút nữa có mặt", "abcxyz phút nữa ra đón tao", và mình ngồi chờ gần 2 tiếng mới thấy nó vác mặt tới.

5. Luôn có lí do để đến muộn.

6. Hẹn tụi nó là phải trừ hao ít nhất 30p.

7. Có nhiều đứa dây thun đã xong không thèm đến luôn. 

Tin liên quan
Bình luận
Tin Mới khác
Tin mới nhất