Zới Trẻ

Bao giờ hết "đạn"?

BS TỊT TUỐT

Đăng lúc 15:40 | 29/08/2019

"Đạn" là hữu hạn hay vô hạn nhỉ?

* Biết rằng "lộc" của giời, phải đâu là vô hạn. Xin hỏi bác sĩ, đến tuổi nào thì hết "đạn"?

 THẠCH CÀ NÔNG (Sóc Trăng)

 - Sử dụng "súng" điều độ

 Bắn đúng chỗ, đúng người

 Đừng phung phí đêm ngày

 "Lộc" vẫn trong tầm tay

 "Đạn" bắn hoài tới… ngủm!


BS TỊT TUỐT

    Tin Mới Nhất
    Tin mới Zới Trẻ