Chuyện tôi chạy sô hồi...thế kỷ trước

    Chuyện tôi chạy sô hồi...thế kỷ trước

    Còn về người ơn năm xưa thì sau nhiều năm thắc mắc và ray rứt vì không thể tìm được để nói lời cảm ơn thì sau đó chàng thanh niên kia mời MC Thanh Bạch làm MC đám cưới. Nhờ vậy mới có dịp trả lại “món nợ” ân tình năm xưa.

    SHOWBIZ MUÔN MÀU 15/08/2019