Video

'Xoài chua lè chua lét luôn, ai mua thì bán không mua thì thôi'

Video

Đăng lúc 12:45 17-03-2021

"Ai ăn xoài không? Xoài chua lè chua lét luôn, ai mua thì bán không mua thì thôi!", tiếng rao xoài của người bán rong khiến nhiều người không nhịn được cười.

CHUYÊN MỤC