Khi nào chúng ta được gọi là giàu?

    Khi nào chúng ta được gọi là giàu?

    Một nghiên cứu mới đây của L’Observatoire des Inégalités (tổ chức độc lập nghiên cứu về bất bình đẳng tại Pháp) đã cho chúng ta một con số cực kỳ cụ thể, để trả lời câu hỏi trên.

    Đời Cười 22/06/2020