Thành phố vạn mặt trời

  Thành phố vạn mặt trời

  Nếu không có quy chuẩn về việc gắn kính trên các công trình xây dựng, e rằng sẽ còn nhiều cao ốc "chói lóa" ra đời. Đà Nẵng và một số đô thị khác sẽ nhanh chóng xuất hiện hàng vạn mặt trời...

  Biếm Họa 03/03/2020
  Cao ốc Đà Nẵng gắn vũ khí của Archimedes

   Cao ốc Đà Nẵng gắn vũ khí của Archimedes

   Tại các đô thị lớn hiện có nhiều cao ốc ốp kính bao phủ mặt ngoài nổi bật với độ phản quang cao, gây lóa mắt. Đặc biệt là 2 tòa cao ốc "dát vàng" sáng... chói lóa tại Đà Nẵng giống như vũ khí thời cổ đại của Archimedes.

   Biếm Họa 03/03/2020