Quy hoạch kiểu cầm đèn chạy trước ôtô

    Quy hoạch kiểu cầm đèn chạy trước ôtô

    Hầu hết các khu vực đồi núi như núi Cô Tiên, núi Cù Hin ở thành phố Nha Trang đều đang “nóng” với hàng loạt dự án chen nhau xây dựng. Phần lớn các khu vực này đều chưa có quy hoạch phân khu. Theo quy định phải có quy hoạch phân khu trước khi cho các dự án lập quy hoạch chi tiết. Ở đây lại xảy ra tình trạng "cầm đèn chạy trước ôtô", nghĩa là cho triển khai xây dựng hàng loạt dự án trước khi có quy hoạch phân khu.

    Biếm Họa 06/11/2019