'Ấn'

    'Ấn'

    'Ấn' là bộ phim khai thác đề tài xâm hại tình dục trẻ em được các bạn sinh viên ngành Thiết kế mỹ thuật số trường Đại học FPT TP HCM thực hiện.

    Video 05/02/2022