Hồi hộp với xác minh 'ngẫu nhiên'

    Hồi hộp với xác minh 'ngẫu nhiên'

    Nhằm ngăn ngừa, phát hiện và xử lý hành vi tham nhũng, một địa phương bắt đầu triển khai hình thức bốc thăm lựa chọn ngẫu nhiên 10% cán bộ để xác minh tài sản, thu nhập. Quá hồi hộp cho quan chức "ít trong sạch".

    Biếm Họa 28/08/2022