Thế giới Bi Rồng trong mùa dịch

    Thế giới Bi Rồng trong mùa dịch

    Picolo thấy Trái Đất mấy đi mấy chục ngàn sinh mạng, tính ói ra vài chục ngàn quả trứng để bù đắp lại số dân số đã mất đi do dịch bệnh. Ngẫm tình hình dịch bệnh chưa biết khi nào mới chấp dứt, Picolo lại thôi. Sư phụ của Sogohan đã tính khi nào Trái Đất hết dịch, hắn sẽ ra vài triệu quả trứng cho Trái Đất đông vui

    Đời Cười 01/04/2020