Bay và say giữa dải Ngân hà

    Bay và say giữa dải Ngân hà

    Ý nghĩ nốc cồn giữa dải Ngân hà nghe có vẻ hơi lạ lùng, nhưng thực tế đã có một số tập đoàn và tổ chức liên quan tới bia bọt sẵn sàng dấn thân vào những cơ hội không-gian.

    SHOWBIZ MUÔN MÀU 10/12/2019