Vô… vòng tròn đi bạn!

    Vô… vòng tròn đi bạn!

    Các vòng tròn, hay vạch sơn, đã được nhiều doanh nghiệp ở các nước tạo ra để cụ thể hoá lời kêu gọi giữ khoảng cách an toàn, từ 1 mét tới 2 mét tuỳ theo quy định của từng nước, nhằm ngăn sự lây lan virus trong đại dịch Covid-19.

    Đời Cười 28/03/2020