Người khôn dùng quả cả... vỏ!

    Người khôn dùng quả cả... vỏ!

    Với nhiều người, vỏ trái cây chỉ là thứ bỏ đi, có thơm thảo chăng chỉ đóng góp chút khẩu vị lạ như trái sơ ri chua chua ngọt ngọt, cóc, ổi, xoài giòn giòn...

    Sức Khỏe 06/12/2020