'Từ khi có trend này, mấy cái gương trong nhà sạch hơn hẵn'

Video

Đăng lúc 13:15 | 24-05-2020

Nhiều người hài hước: "Từ khi có trào lưu 'Lau gương biến hình', mấy cái gương trong nhà sạch hơn hẵn".

CHUYÊN MỤC