'Thánh photoshop' nổi quạu khi xoá nút ruồi mãi không được

Video

Đăng lúc 09:30 | 10-02-2022

"Tại hạ chưa bao giờ gặp trường hợp này!", chàng trai said.

CHUYÊN MỤC