Tên cướp tiệm vàng biến thành trò hề khi chống trộm gắn khắp nơi

Video

Đăng lúc 17:08 | 05-07-2019

Tên cướp giả làm người mua hàng và thản nhiên chạy ra khỏi tiệm vàng nhưng rồi đành “cười gượng” quay lại trả vàng cho chủ tiệm vì gặp ngay cửa chống trộm.

CHUYÊN MỤC