Sen khổ sở lừa chó cưng vào nhà để trốn đi chơi

Video

Đăng lúc 07:10 | 03-06-2021

Thấy chủ trốn đi chơi, chú chó chạy ra đường đòi đi theo, nhất quyết không chịu vào nhà mặc cho chủ tìm đủ cách để dụ.

CHUYÊN MỤC